InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

FÖR MYNDIGHETER

Vi kan agera som stöd för er vid lokalvårds upphandlingar med vår specialkompetens.

 Vi kan hjälpa er med att

 • Skapa rätt organisation och upphandlings process i en lokalvårs upphandling.
 • Skriva attraktiva förfrågningsunderlag.
 • Skapa en utvärderingsmodell som medger värdering av kvalitet före pris – som inte går att överpröva med framgång!
 • Skapa en utvärderingsmodell som medger subjektiv betygssättning, t.ex. intervju.
 • Ta fram rätt utvärderingsmodell.
 • Hur attraherar du rätt leverantörer 
 • Hur arbeta proaktivt under avtalsperioderna?
 • Vem är egentligen kund och vad är kundens roll?

 Dialog med marknaden

 • Skapa en effektiv agenda till mötet med leverantören: Vad ska vi tala om?
 • Vilka ska träffas?
 • När ska vi träffas?
UA-56354473-1