InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Att lämna anbud - anbudsskrivning 

För att vinna ett anbud bör anbudet vara korrekt besvarat, komplett och attraktivt för upphandlaren som skall utvärdera det.

Vi kan hjälpa er med anbuds lämnande vid arbetstoppar om ni har anbudsavdelning/personal eller för företag som normalt sätt inte lämnar anbud mer en par gånger per år. När vi hjäper till med att skriva ert anbud får ni mer tid över för era ordinarie arbetsuppgifter, i stället för att ni skall binda upp värdefulla resurser i anbudsprocessen. Ni behöver inte heller avstå från att lämna anbud i upphandlingar för att ni inte har tid eller resurser att hantera dem − vi hjälper er när ni behöver hjälp med anbuds lämnandet.

Vi har kunskap om offentlig upphandling och ni besitter kunskapen om era produkten eller tjänster.  Med våra gemensamma kunskap kommer vi att få ett försprång  framför konkurrenterna.

Fördelar med att låta oss ta hand om anbudsskrivningen

 • Ni kan fokusera på priset och produkten eller tjänsten
 • Ni kan vinna fler upphandlingar med korrekta och tydliga anbud
 • Ni kan använda oss som en strategisk partner och rådgivare
 • Ni kan fokusera på er kärnverksamhet
 • Ni kan delta i många fler upphandlingar − ni behöver inte avstå på grund av resurs/tidsbrist.

Vi arbetar så här:

 • Vi beställer förfrågningsunderlaget från upphandlande myndighet.
 • Vi granskar förfrågningsunderlaget och gör en larv avstämning och kontaktar upphandlaren vid eventuella otydligheter.
 • Vi tar fram en checklista till er med punkter där vi behöver ert kunnande, till exempel när det gäller priset och produkten, dokumentation.
 • Vi bevakar svar på frågor och övriga kompletteringar från upphandlaren.
 • Vi sammanställer ett korrekt och komplett anbud.
 • Vi ser till så att anbudet lämnas in i tid. Vi lämna även anbud elektroniskt.
 • Vi följer upp resultatet och granskar tilldelningsbeslutet.

Ta kontakta med oss så kan vi berättar hur vi kan utforma och anpassa denna tjänst utifrån era  behov. 

UA-56354473-1