InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Oavsett om ni skriver era anbud själva eller låter oss sköta delar av processen så är det viktigt att er personal har grundläggande kunskaper om offentlig upphandling och gällande lagar och regler (LOU eller LUF). Välutbildad och kunnig personal ökaravsevärt era möjligheter till att framgångsrikt delta i offentliga affärer.

 Utbildning med fokus på användar nytta och tillämplighet

Vi har breda och omfattande erfarenhet av anbudsarbete med special kompetens inom lokalvårdsupphandlingar. Låt oss dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter till er personal. Vi skräddarsyr företagsinterna utbildningar utifrån ert behov och era önskemål.

Vi kan även delta som föreläsare eller moderatorer på till exempel workshopar och konferenser. Kontakta oss för att få ett förslag som passar just er verksamhet

En utbildning kan innehålla följande moment:

  • skillnader i marknadsföring och försäljning mellan privata och offentliga affärer
  • strategier i och upplägg för offentliga affärer
  • genomgång av de delar i LOU eller LUF med fokus på vad som är relevanta för er
  • anbudsprocessens olika delar och de krav det ställer på er organisation
  • analys av tilldelningsbeslut i förhållande till ert lämnade anbud och konkurenterna
  • avtalsförhandlingar och avtalsskrivning och uppföljning.
UA-56354473-1