InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Har ni för avsikt att börja delta i offentliga upphandlingar och vill ha mer information för att veta om vad som krävs för att bli framgångsrika ?.  Eller lämnar ni redan anbud till den offentliga sektorn, men känner att ert anbudsarbete inte ger den utdelning ni förväntat er ? Vi kan hjälpa er att göra en analys av er strategi som utgör grunden och dom olika delarna.

Marknads analys 

Det är av mycket storvikt för att vinna upphandlingar att ni har inhämtat information om den marknad ni verkar på och anpassa era säljstrategi därefter. Vi kan hjälper er att svara på frågor som:

 • Hur många upphandlingar finns det i er bransch?
 • Vad är avtalen värda?
 • Hur långa är avtalstiderna?
 • Hur ser kraven ut m.m. 

Konkurrens analys

Som i allt annat säljarbete så är av vikt att ha information och kunskap om era konkurrenter.  Denna information hjälper er att analysera vilka chanser och förutsättningar ni har att vinna över dem. Genom en  konkurrens analys kan vi svara på frågor som:

 • Vilka andra företag lämnade anbud?
 • Vem vann och varför?
 • Hur såg prisbilden ut?
 • Vilka krav ställdes?
 • Vad gjorde att dom van?

Analys av anbudsarbete

En absolut framgångs faktor för anbudsarbetet är struktureringen av anbudsarbetet detta ligger till grund för framgång eller misslyckande och det måste vara långsiktigt strategiskt förankrat i organisationen. När ni lämna in  anbud förutsätter det ett strukturerat arbetssätt.  Vi kan hjälpa er med  förberedelser och rutinerna oavsett om ni har deltagit i upphandlingar tidigare, eller om ni ska organisera er för att börja lämna anbud:

 • framförhållning − planering
 • Organisation
 • dokumentation − att använda ett relevant anbudsarkiv av anbudsdokument, detta som sparar tid och pengar
 • rutiner − att organisera anbudsarbetet på ett effektivt sätt
 • uppföljning − att analysera ert och konkurrenternas anbud och ert anbudsarbete efter avslutad upphandling.

Målet med analyserna är att ni ska få mer kunskap och insikt, skapa fasta rutiner och effektivisera ert anbudsarbete för att nå större framgång i offentliga affärer. Vi anpassar typen av analyser ut efter era önskemål.

UA-56354473-1