InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Vid arbetet med ett anbud för att det ska bli korrekt behövs en noggrann genomgång och förfrågningsunderlaget för att se om anbuds skall lämnas över huvud taget. Avstämning  av förfrågningsunderlaget för att se om kraven kan mötas.  När vi skriver ert anbud ingår granskning, men ibland passar det bättre för er att själva skriva anbudet. Då kan vi granska det innan ni lämnar in det .

Granskning av förfrågningsunderlag

Vi kan granska förfrågningsunderlag. Då kontrollerar vi att underlaget

 • är enligt LOU eller LUF
 • vi ger er en rekommendation om era chanser vid anbudslämnande
 • är komplett och innehåller tydliga krav, utvärderingskriterier och beskrivningar.

Vi ger er information om hur ni anpassar ert anbud mot förfrågningsunderlaget. Om underlaget är otydligt så kan vi ställa frågor till upphandlaren för er räkning.

Granskning av anbud

Vi kan granska ert anbud och kontrollera att

 • att anbudet uppfyller alla ställda skall-krav och övriga krav
 • att ni har besvarat alla frågor och redovisat allt som krävs
 • att alla prisbilagor, specifikationer och andra ifyllda dokument är kompletta och rätt ifyllda
 • att de redogörelser som ska utvärderas är väl formulerade uti från utvärderingskriterierna, så att ni får högsta möjliga poäng vid utvärderingen.

Granskning och analys av tilldelningsbeslut/rapport

Om ni ej vinner upphandlingen är det mycket viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet/rapporten. Detta ger grunden för större framgång nästa gång ni lämnar anbud. Vi kan hjälpa er med följande åt er:

 • Vad gjorde att ni förlorade affären?
 • Är utvärderingen riktigt gjord?
 • Stämmer uträkningarna?
 • Finns det grund för överprövning?

Vi kan beställa det vinnande anbudet och granska det åt er. Om det finns skäl för en överprövning så hjälper vi er med detta. För alla tilldelningsbelut gäller tiodagarsfristen − om ni vill överpröva tilldelningsbeslutet till förvaltningsrätten så måste ni göra det inom tio dagar.

UA-56354473-1