InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Med vår långa erfarenhet från städbranschen är vi er coach och samarbetspartner när det gäller exempelvis:

  • Kartläggning och analys av städverksamheten för förändrings- och förbättringsmöjligheter
  • Kvalitetsuppföljning
  • Städkalkyler och kostnadsbedömningar
  • Optimering av arbetsmetoder, arbetsmodeller och städutrustning
  • Uppföljning av städkontrakt
  • Arbetsledning
  • Ritningar över städuppdraget
  • Ny- eller ombyggnation – dålig planering fördyrar städkostnaden
UA-56354473-1