InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

Från ledningsfrågor till anbudsformuleringar och merförsäljning. 

Vår affärsidé är att vara en professionell partner och stöd i anbudsprocesser.

Det gör vi genom att vi erbjuder operativt stöd eller rådgivning i alla stegen i en upphandlings process. Vårt mål är att optimera ert anbudsarbete för att ni ska nå större framgång i offentliga affärer att växa och effektiviseras med vår hjälp.

InnovationsData startade sin verksamhet 1998. Vi ar vårt ursprung i försäljning och marknadsföring och har under resans gång upplevde att det behövdes en aktör som

Har kunskapen och insikten i hur man bygger upp och driver anbudsarbete för att få mesta möjliga framgång.

Ser man inte försäljningen mot offentlig verksamhet som en strategisk del av försäljningen och företaget så kommer resultatet att bli där efter.

Att satsa på offentliga affärer och att skriva anbud kräver ett strategiskt tänkande och en förståelse för den offentliga sektorns affärer − förutom en god kännedom om det egna företagets produkter eller tjänster. Samt att som ett led i det strategiska arbetet räknat på om det överhuvudtaget är lönsamt för ljut er att lämna anbud.  "Många är kallade men få är utvalda "

Vill man satsa strategisk eller få hjälp med att bygga upp sin försäljning mot offentlig sektor kan vi hjälpa till med det.

Vi ger även konsultation under anbudsprocessen och kan ta hand om ett företags hela anbudsarbete om man vill det eller bara delar.

UA-56354473-1