Vi kan hjälpa er med;

Analys

Granskning

Anbudsskrivning

Utbildning

Rådgivning och konsultation

Coaching

InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

InnovationsData är ert professionell stöd i upphandlings och anbudsprocessen med specialkompetens inom lokalvård och FM upphandlingar.

InnovationsData genomför självständigt eller i samarbete med våra kunder upphandlingsuppdrag samt hjälper företag att svara på en anbudsförfrågan, vi hjälper er från det att underlaget publiceras till att ni lämnar in ett komplett och attraktivt anbud.

 Vi har special kompetens inom lokalvård och Facilitymanagement och kan via vårt nätverk av upphanlingskonsulter täcka in dom flesta förekommande övriga upphandlingsområdena.

UA-56354473-1