InnovationsData är medlem i Clusteras nätverk av upphandlingskonsulter.

SPECIALISTSTÖD VID UPPHANDLINGAR
Vi kan hyras in som specialiststöd vid särskilt lokalvårds upphandlingar.

Metoden används oftast där det behövs mer erfarenhet än vad som finns tillgänglig hos myndigheten. I denna roll kan vi genomföra enstaka upphandlingar, eller fungera som strategiskt stöd till den upphandlande myndighetens egen personal.

 Vi har lång erfarenhet av både anbudslämning och utformning av lokalvårds upphandlingar.

Vi vet var fallgroparna ligger och hur man kan förenkla både underlag och utformandet för att på bästa sätt möta beställarens krav och önskemål.

UA-56354473-1